TRENDOVI U MEDICINI

Zdravstvene ustanove, jubileji, 'Kalendar zdravlja', ...

ISKUSTVA TRADICIONALNE MEDICINE

Drugim putem do boljeg zdravlja

U OČIMA ISTINE

Teme koje se bave osobama sa invaliditetom

EKOLOGIJA

Sačuvajmo vodu, vazduh, zemlju ... planetu !

MENTALNO I DUHOVNO ZDRAVLJE

Kultura, istorija medicine, obrazovanje, humanitarne akcije, ...

DOMETI NAUKE

Najnovija tehnološka dostignuća


EkoMed Plus - Časopis za zdravlje i ekologiju


DOBRODOŠLI !

Poštovani čitaoci, saradnici i prijatelji izašao je novi broj (broj 36) i postavljeno novo ONLINE IZDANJE našeg časopisa u formi digitalnog magazina.

Obaveštavamo Vas da od sada aktuelna online izdanja, kao i arhivu prethodnih brojeva možete pronaći na portalu 'Novinarnica'

Iskustvo pokazuje da ono što vredi, što je kvalitetno mora ići napred, nekad brže, nekad sporije - tako i časopis koji se dugo borio da opstane ovakav kakav je, ozbiljan, odgovoran za svaku napisanu reč, kvaliteno i estetski vrhunski dizajniran, bez pristanka na kompromise bilo koje vrste ...

Morala su se poštovati imena i znanje članova Stručnog saveta, njihova dostignuća, status, mnogo godina iskustva i spremnost da stanu iza ovakvog časopisa i onog što se u njemu objavi. Trebalo je napredovati polako, korak po korak, da niko ne bude kompromitovan niti izneveren, ni saradnici ni čitaoci, pa ni sama Redakcija.

Tako, eto, ubeđeni smo da će i ovo novo online izdanje biti još jedan značajan korak napred. Na ovaj način će i oni naši prijatelji, čitaoci i saradnici ma gde se u svetu nalazili, biti u prilici da uvek čitaju naš list, da u njemu objave ono što smatraju značajnim za struku i najširu čitalačku publiku.

Hvala vam na poverenju i iskreno verujemo da ćemo se još dugo družiti, na vaše i naše zadovoljstvo, uz sve vaše predloge i sugestije kako bismo bili još kvalitetniji.


NOVI BROJ - broj 36

Ovde možete videti naslovnicu ovog broja, pogledati njegov sadržaj, kao i ukratko pročitati nekoliko aktuelnosti kojima se bavi. Možete se pretplatiti na naš magazin počevši od ovog ili sledećeg broja prateći instrukcije na stranici pretplata,
a takođe možete pristupiti digitalnom izdanju kako ovog tako i prethodnih izdanja.

AKTUELNE TEME BROJA 36

Online izdanje ovog, kao i prethodnih brojeva moguće je čitati preko portala 'Novinarnica'


Jubilej Doma zdravlja “Novi Sad”

NAŠIH PRVIH POLA VEKA

Imamo najviše zdravstvenih objekata i kroz naše ambulante prođe najveći broj građana. Radimo na teritoriji na kojoj živi oko 400 hiljada ljudi. Akreditovani smo na sedam godina. To je najduži mogući period, koji se odobrava samo najviše ocenjenim zdravstvenim ustanovama u Republici. Kažu da je danas medicina toliko napredovala, da više nijedan čovek za sebe ne može da tvrdi da je potpuno zdrav. Zato se Novi Sad obezbedio najvećom ustanovom primarne zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.


Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

ZA BOLJU DEMOGRAFSKU BUDUĆNOST SRBIJE

Danas žene u Srbiji u proseku rađaju 1,46 dece, dok je za postizanje postavljenog cilja potrebno da svaka žena u potencijalu za rađanje rodi nešto više od dvoje, tačnije 2,1 dete. Od sredine prošlog veka, demografi su upozoravali da ćemo se suočiti sa problemom nedovoljnog rađanja. Tek 2008. godine doneta je Strategija za podsticanje rađanja, koja se nažalost nije primenjivala.


U susret svetskom danu borbe protiv šećerne bolesti

KONTINUITET I NOVE PERSPEKTIVE

Šećerna bolest (Diabetes mellitus, dijabetes) je hronično, nezarazno oboljenje koje se karakteriše povišenim vrednostima šećera u krvi, što je posledica nedostatka hormona insulina ili poremećaja u njegovom delovanju. U toku ove bolesti često dolazi do razvoja teških komplikacija na različitim organima koje su uzrok invaliditeta.


Dometi srpske medicine

KOHLEARNA IMPLANTACIJA

Teška i ekstremna senzorineuralna oštećenja sluha imaju razarajući efekat kako na pojedinca tako i na njihove porodice. Kod dece koja su rođena gluva ili teško nagluva sposobnost da se dostigne pun razvojni potencijal i sam govor je otežan ili sasvim onemogućen.


Acta Scientiae

O KVANTNO-HOLOGRAFSKIM OSNOVAMA PSIHOFIZIOLOŠKOG RAZVOJA DETETA

Pomenuta istraživanja su na liniji ponovno probuđenog interesovanja za istraživanje svesti, uz nagoveštaje pojave velike sinteze dva modusa spoznaje – gde uloga svakog pojedinca postaje nezamenljiva zbog uticaja i brige za kolektivno mentalno okruženje, što je fundamentalno pitanje i duhovnog i građanskog morala

Partneri časopisa - Broj 35

AKTUELNO:  DIGITALIZOVANA IZDANJA ČASOPISA SU DOSTUPNA NA PORTALU 'NOVINARNICA'

Poštovani čitaoci,
kako bi Vam svima (a naročito čitacima u dijaspori) naš časopis učinili još pristupačnijim, svi digitalizovani brojevi dostupni su na portalu 'NOVINARNICA', počev sa brojem 7. Nadamo se će Vam interaktivno čitanje online izdanja pomoći da postanete i ostanete privrženi čitaoci našeg lista ...

Partneri časopisa - Broj 35

EKO-MED PLUS je medij u kojem pišu i koji čitaju - upravo čuvari zdravlja i zdrave životne sredine, kao i osobe sa različitim oblicima invaliditeta

DETALJNIJE O NAMA +

Zašto čitati EkoMed Plus ?Iz 3 razloga :

aktuelnost

u časopisu kontinuirano pratimo sve aktuelne i zanimljive događaje

stručnost

naši saradnici su vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti koji daju proverene informacije

i dobra vest je - vest

ukazujemo kako na pozitivne strane u zdravstvu, tako i na moguća rešenje postojećih problema

EkoMed Plus - Časopis za zdravlje i ekologiju

TOP