O NAMA

Časopis za zdravlje i ekologiju “EKO-MED PLUS” je osnovno i centralno izdanje Novinsko-izdavačke kuće ELIKSIR PLUS d.o.o. iz Novog Sada, koje izlazi već petu godinu. Od samog starta bilo je namenjeno, pre svega, pripadnicima medicinske struke, upoznavanju sa postojećim i najnovijim tokovima i dostignućima medicine, kod nas i u svetu, kao i proverenih oblika tradicionalnog lečenja, u zdravoj životnoj sredini, neraskidivo povezanoj sa zdravljem svih – i ljudi i životinja. Bilo je potrebno napraviti izdanje u kojem će struka reći šta radi dobro, najbolje, u postojećim uslovima, i dozvoliti celoj populaciji da vrati poljuljano poverenje u naše lekarstvo jer je ono na ovim prostorima oduvek bilo veoma poštovano i visoko rangirano. Trebalo je naći način i prostor da se shvati da je i dobra vest – vest!

Osim toga, časopis “EKO MED PLUS” veliku pažnju posvećuje mogućnostima uključivanja u sve tokove svakodnevnog života osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa stanovnika, osoba oba pola i svih generacija, njihovoj inkluziji, podizanju nivoa razumevanja najšire društvene zajednice prema tim osobama, stvaranju humanijeg i civilizovanijeg društva, spremnijeg na međusobno razumevanje i toleranciju. Posebna pažnja na stranicama našeg časopisa posvećena je humanitarnim aktivnostima, u zemlji i inostranstvu, u kojima vodeću ulogu ima humanitarna organizacija “Prohuman” iz Nemačke, u saradnji sa Društvom lekara i stomatologa Nemačke. Naravno, sa njihovom predsednicom dr Mirjanom Andrejević Kry na čelu, velikom dobrotvorkom naroda na ovim prostorima.

Osnivači NIK i samog časopisa imaju bogato, dugogodišnje novinarsko i stručno iskustvo, zahvaljujući čemu odgovorno i svesno pristupaju i ovoj zajedničkoj zdravstveno-ekološkoj izdavačkoj delatnosti.

Članovi Uređivačkog odbora / Stručnog saveta ovog lista, vrhunski stručnjaci u oblastima kojima se bave na ovim prostorima, a sa punim poverenjem, prihvatili su ovu važnu ulogu, u vremenu koje je prepuno izazova za sve nas.

Vizija i misija časopisa za zdravlje i ekologiju “EKO-MED PLUS” je informativna i edukativna. Poseban akcenat stavljen je na saradnju sa kolegama, lekarima, u svim esnafskim i stručnim organizacijama i zdravstvenim ustanovama, od seoskih ambulanti do fakulteta, instituta, kliničkih centara, do svetski poznatih klinika u kojima rade naši stručnjaci, pripadnici medicinske dijaspore. Veoma je važno da se časopis nađe u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama, ali i da dođe do svakog pojedinca. Važno je edukovati ga kako, gde i na koji način se zdravlje može poboljšati, sačuvati ili unaprediti, gde se može pronaći prava pomoć, bez verovanja u magove i čudotvorne lekove.

Reč stručnjaka mora stići svuda pa, prema tome, u ovom časopisu je mogu preneti upravo oni čije je i praktično i teoretsko znanje, u oblasti kojom se bave, na najvišem stepenu. Kako je “poučljivost” osobina koja se još u Bibliji pominje – njoj moraju biti skloni svi, prvenstveno oni koji su edukovani da pruže pomoć drugima, naročito u oblasti zdravlja. Biti u prilici da se uči od najboljih – zaista je privilegija.

Dr Božana Peregi, s. r.
Glavna i odgovorna urednica

UREĐIVAČKI ODBOR/ STRUČNI SAVET

Predsednik/ko-predsednik
Dr sc. med. Jelena Mihaljev-Martinov, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu
Akademik prof. dr sc. med. Stojan Sekulić, Priština, Gračanica

Članovi:
Dr Mirjana Andrejević-Kry (stomatologija), Nemačka
Prof.dr sc. med. Nada Čemerlić – Ađić (kardiologija), Sremska Kamenica
Mr. sc. med. Dragana Daruši (neurologija), Novi Sad
Dr Slađana Ilić (dermatovenerologija), Kragujevac
General-major prof.dr Miodrag Jevtić (hirurgija), Beograd
Akademik Rudolf Kastori (ekologija), Novi Sad
Prof. dr sc. med. Zoran Komazec (orl), Novi Sad
Prof. dr sc. med. Vesna Kopitović (ginekologija), Novi Sad
Prof. dr sc. med. Miroslava Kristoforović – Ilić (higijena), Novi Sad
Akademik prof. dr sc. med. Slobodanka Latinović (oftalmologija), Novi Sad
Prim. dr Milijanka Lazarević (fizikalna medicina), Novi Sad
Mr. sc. med. Dušan Lujanov (neuropsihijatrija), Kikinda
Aleksandra Panović, predsednica Sveza distrofičara Vojvodine i član UO nacionalne organizacije OSI Srbije
Prof. dr sc. Veselina Pelagić (mikrobiologija i ekologija), Novi Sad
Prof. dr sc. med. Branislav Perin (plućne bolesti), Sremska Kamenica
Uroš Petrović (MENSA), Beograd
Prof. dr sc. med. Mladen Prvulović (onkologija), Sremska Kamenica
Dr Aleksandar Radosavljević (opšta medicina), Niš
Prof. dr Miroslav Starčević (ekologija, geologija), Beograd
Prof. dr Sanja Stojanović (radiologija), Novi Sad
Prof. dr Srđan Stojanović (farmakologija), Novi Sad
Prof. dr sc. med. Višeslav Hadži Tanović (kardiologija), Beograd
Prim. dr Predrag Tojić (anesteziologija), Beograd
Doc. dr. sc. med. Milan Ubavić (laboratorijska dijagnostika), Novi Sad
Prof. dr sc. med. Radisav Šćepanović (hirurgija), Beograd
Mr. sc. med. Melita Vujnović (socijalna medicina), SZO, Beograd;

Autor idejne koncepcije Časopisa za zdravlje i ekologiju Eko-Med Plus: Dr Božana Peregi
Dizajn logotipa časopisa: Rade Gardinovački

Partneri časopisa

Partneri časopisa

AKTUELNO:  DIGITALIZOVANA IZDANJA ČASOPISA SU DOSTUPNA NA PORTALU 'NOVINARNICA'

Poštovani čitaoci,
kako bi Vam svima (a naročito čitacima u dijaspori) naš časopis učinili još pristupačnijim, svi digitalizovani brojevi dostupni su na portalu 'NOVINARNICA', počev sa brojem 7. Nadamo se će Vam interaktivno čitanje online izdanja pomoći da postanete i ostanete privrženi čitaoci našeg lista ...

PREGLEDAJTE NAŠA ONLINE IZDANJA I INTERAKTIVNO ČITAJTE BROJEVE PO ŽELJI !

Besplatno su dostupni svi do sada digitalizovani brojevi, počev sa brojem 10. Nadamo se će Vam interaktivno čitanje online izdanja pomoći da postanete i ostanete privrženi čitaoci našeg lista ...TOP