ONLINE IZDANJE

Prvenstveno za čitaoce iz inostranstva, zbog visokih cena distribucije štampanog izdanja, pokrenuli smo online izdanje, digitalni magazin, koji predstavlja odličnu priliku da naši ljudi, stručnjaci svih zdravstvenih profila, stručnjaci zaštite životne sredine, vrhunska imena u svetu, objave ono u čemu su jedinstveni, drugačiji, bolji, da članovi naše dijaspore, a i kolege u novim sredinama gde žive, objave najsavremenije domete medicine ili drugih načina lečenja.

Kako bi svima (a naročito čitacima u dijaspori) naš časopis učinili još pristupačnijim, od broja 20 dostupni su besplatno svi digitalizovani brojevi, počev sa brojem 10. Nadamo se će Vam interaktivno čitanje online izdanja pomoći da postanete i ostanete privrženi čitaoci našeg lista ...

Brojevi koje možete interaktivno čitati su prikazani u dole navedenoj tabeli:

 

 

Broj 31
januar -
februar 2017.

Broj 32
mart -
april 2017.

Broj 33
maj -
jun 2017.

 
Broj 27
maj -
juni 2016.

Broj 28
jul -
avgust 2016.

Broj 29
septembar -
okobar 2016.

Broj 30
novembar -
decembar 2016.

Broj 23
septembar -
okobar 2015.

Broj 24
novembar -
decembar 2015.

Broj 25
januar -
februar 2016.

Broj 26
mart -
april 2016.
Broj 18-19
decembar
2014 -
februar 2015.
Broj 20
mart -
april 2015.
Broj 21
maj -
jun 2015.
Broj 22
juli -
avgust 2015.
Broj 14
april -
maj 2014.
Broj 15
jun -
juli 2014.
Broj 16
avgust -
septembar 2014.
Broj 17
okobar -
novembar 2014.
Broj 10
avgust -
septembar 2013.
Broj 11
okobar -
novembar 2013.
Broj 12
decembar
2013. - januar 2014.
Broj 13
februar -
mart 2014.

 

Partneri časopisa - Broj 33

AKTUELNO:  BESPLATNO SU DOSTUPNA SVA DIGITALIZOVANA IZDANJA ČASOPISA

Poštovani čitaoci,
kako bi Vam svima (a naročito čitacima u dijaspori) naš časopis učinili još pristupačnijim, besplatno su dostupni svi digitalizovani brojevi, počev sa brojem 10. Nadamo se će Vam interaktivno čitanje online izdanja pomoći da postanete i ostanete privrženi čitaoci našeg lista ...

Partneri časopisa - Broj 33

TOP