Page 28-29 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
28
®
29
vaspitnog rada, sve u cilju podizanja svesti
građana svih uzrasta o značaju brige za
očuvanje sopstvenog zdravlja, sprečavanju
i smanjenju faktora rizika (pušenje, alkohol,
droga, kocka, nepravilna ishrana, smanje-
na fizička aktivnost…), prevenciji bolesti
(skrining), ranom otkrivanju bolesti, bla-
govremenom lečenju.
Zbog toga što se u svesti o zdravlju i
ekologiji stvari sporo i nedovoljno
menjaju, Zavod je odabrao kao jednu od
svojih osnovnih delatnosti – EDUKACIJU
JAVNOSTI za podizanje zdravstvene i
ekološke svesti. To je metod transfera
ideja i znanja putem interaktivnog
odnosa javnosti i Zavoda, a smisao i zna-
čenje zdravih stilova života i zdravog
okruženja su suština ove komunikacije.
Okuplja populaciju
odraslih ljudi
čije
odluke i ponašanja utiču na aktuelno
zdravstveno stanje stanovništva, ali i
stanje u životnoj sredini,
populaciju dece
koja treba da budu nosioci budućih
promena nabolje.
Odabrali smo kampanje kao dugoročne
programe koji uključuju
koordinisane
serije događaja
, osmišljene da donesu
svest o određenom zdravstvenom, tj. eko-
loškom pojmu ili pitanju.
Koristimo, mas-medije, publikacije, in-
ternet, stručne skupove, radionice, kvizove,
izložbe, likovne i literarne konkurse na
brojne zdravstvene teme. Radionice:
„Kako štedim vodu?“, „Ponesi torbu – za-
boravi na kesu!“, „Grad o kome sanjam“,
„Pokreni ideju u sebi“, „Povrće i voće u
sokove hoće“... Ekološke debate mladih
(13–16 god.) i predstavnika JKP, iz kojih
se izrodila Ekološka povelja Gradu i zavr-
tela priča o biciklu, stazama, alternativ-
nom prevozu, koja se sada uspešno rea-
lizuje u našem gradu, štampali smo i
podelili školama Evropsku povelju o vodi,
sproveli istraživanja o ponašanjima mladih
koja su rizična za sluh, sproveli istraživanje
o stavovima mladih o bolestima zavisno-
sti. Takođe smo učestvovali u projektu
„Tišina za miran san“ (MUP i OEBS), a na
poziv Ministarstva poljoprivrede i zaštite
životne sredine učestvovali na Sajmu
ekologije.
Da bismo sa uspehom realizovali sve
poslove iz delatnosti ustanove, moramo
sprovoditi evropske standarde kvaliteta i
poštovati stručno-metodološke doktrine
– što mi sa uspehom činimo.
y
y
Sertifikovani smo prema SRPS ISO
9001 od 2005. godine
y
y
Akreditovani prema SRPS ISO/IEC
17025 od 2008. godine
y
y
Ispunjenim zahtevima akreditacije
dodali i SRPS CEN/TS 15675 za oblast
ispitivanja otpadnog gasa 2015.
godine
y
y
Ovlašćeni smo od strane resornih
ministarstava za ispitivanja hrane,
svih vrsta voda i vazduha
y
y
Uspešno pratimo sve parametre
životne sredine i predlažemo mere
za poboljšanja
y
y
Deo smo kontrole bezbednosti
hrane (HACCP)
Ukoliko postoji mogućnost prekogra-
nične saradnje sa institucijama slične
delatnosti, mogli bi se realizovati projekti
prekograničnog nivoa u oblasti:
–– Istraživanja zdravstvenog stanja
stanovnika i njihovih zdravstvenih
navika, analizom i ukrštanjem po-
stojećih podataka i anketiranjem
stanovnika
–– Ispitivanje namirnica (voća i povrća)
na pesticide i teške metale
–– Istraživanje uticaja buke u gradovima
koji se odrede i njihovog uticaja na
zdravlje
–– Istraživanje kvaliteta vazduha u gra-
dovima i njihovog uticaja na zdravlje
–– Ispitivanjem vode za piće
–– Ispitivanjem vode za kupanje i rekre-
aciju.
–– Razni vidovi edukacije zdravih stilova
života (narkomanija, pušenje, alko-
holizam, fizička aktivnost, pravilna
ishrana)
Sada, a i ubuduće, planiramo da
sarađujemo sa svim lokalnim sa-
moupravama u okrugu, zdravstve-
nim i obrazovnim ustanovama,
nevladinimorganizacijama, javno-
komunalnim preduzećima i
mnogim drugim ustanovama.
Brinemo o organizaciji zdravstve-
ne službe u okrugu i njenoj dostu-
pnosti građanima.
Pratimo brojnim aktivnostima
sve značajne datume iz zdravstve-
no-ekološkog kalendara.
Naši korisnici nas 10 godina
zaredom ocenjuju odličnim
ocenama.
Misija naše ustanove jeste briga za oču-
vanje i unapređenje zdravlja svih građana
okruga, kao i kontrola i zaštita životne
sredine u cilju sprečavanja uticaja na
zdravlje ljudi.
Budućnost ima mnogo imena.
Za slabe ona je “nedostižna”
Za bojažljive “nepoznata”
Za hrabre ona je “šansa”
Viktor Igo
Borimo se za našu „šansu“ na opštu
dobrobit svih.
Prim. dr Dubravka Nikolovski, predavanja o alkoholizmu i pušenju
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
PANČEVO
Forum žena Socijalističke partije Srbije
u Vojvodini u potpunosti podržava inici-
jativu prof. dr Dušana Šćepanovića, Bio-
etičkog društva Srbije, Transplantacione
mreže Srbije i Saveza organizacije bubrež-
nih invalida Republike Srbije za izmene i
dopune postojećeg Zakona o transplan-
taciji organa i tkiva i celokupne organiza-
cije transplantacije organa.
Sa suštinomove inicijative detaljno smo
upoznate na tribinama koje je Forum žena
Vojvodine, uz pomoć naše članice Vesne
Dragojerac, organizovao u Pančevu, Star-
čevu i Novom Sadu.
Na tribinama su učestvovali: prof. dr
Dušan Šćepanović, dr Radmila Blagojević,
dr Jelena Alagić, koordinator Vojvodine
za donorske kartice, dipl. ekonomista
Zoran Mišković, predsednik Saveza bu-
brežnih invalida Vojvodine. Sve tri tribine
su bile izvanredno posećene, praćene
konstruktivnim diskusijama i završavane
potpisivanjem donorskih kartica.
Stoga još jednom naglašavamo da u
potpunosti podržavamo inicijativu za
izmene i dopune postojećeg Zakona o
transplantaciji organa i tkiva.
Vesna
Dragojerac
Podrška Inicijativi za izmene i dopune Zakona
o transplantaciji organa i tkiva (ZOT)
Teške bolesti sve češće napadaju i naše sugrađane a relativno nova
metoda lečenja transplantacijom organa je nekada jedini put ka izlečenju.
Prof. dr Dušan Šćepanović, humanista koji je ceo svoj život posvetio
lečenju dece, tri puta je u poslednjih par meseci gostovao u našem gradu.
Pre ravno deset godina i sam je dobio novo srce i od tada lobira za zave-
štanje organa. Nakon što mu je u Gracu transplantaciju obavio austrijski
prof. dr Vasler, prof. Šćepanović je doživeo da bude deda Dušana (silnog)
i (princeze) Sare. Na predavanju u Pančevu su u gradskoj sali pored prof.
Šćepanovića govorili prof. Đoko Maksić sa VMA i prof. Vladimir Đukić a
jedan od članova njegovog tima je i sama autorka ovog teksta Vesna
Dragojerac iz Starčeva. Ona je organizovala i tribinu o transplantaciji
organa u Starčevu i snimanje za TV Pančevo jednosatne emisije o zakonu
o transplantaciji na kojoj je pored prof. Šćepanovića učestvovao još jedan
član ovog tima - dr Saša Borović.
Sva ova dešavanja su podstaknuta borbom mladog žitelja Starčeva
Aleksandra Stankovića kome je transplantacija jedini način za ozdravlje-
nje i produžetak života. Aleksandra je napala akutna mijeloidna leuke-
mija, maligna bolest koštane srži, a po mišljenju najboljih stručnjaka
Medicinskog fakulteta i Katedre za hematologiju Kliničkog centra Srbije
- jedino pravo rešenje je transplatacija matičnih ćelija koštane srži.
Prof. Nada Suvajdžić, izuzetan stručnjak za ove bolesti, sa svojim timom
se na sve načine trudi da zaustavi napredovanje bolesti ciljanim hemio-
terapijama i da mladog Starčevca pripremi za transplataciju. Ovaj slučaj
je probudio svest za humanost i ujedinio sve Starčevce bez obzira na
obrazovanje, zanimanje i političku pripadnost pa su meštani i mnogo-
brojne organizacije iz Starčeva i Pančeva u koordinaciji sa Vesnom Dra-
gojerac organizovali akcije dobrovoljnog davanja krvi i trombocita kako
bi pomogli što bržem ozdravljenju našeg mladog sugrađanina. Jedna od
najaktivnijih organizacija koja je učestvovala u sakupljanju sredstava za
lečenja Aleksandra je zavičajno udruženje građana “Stari Ras”.
Transplantacija kao spas