Page 34-35 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
35
broj 3.
Naučni radovi i istraživanja, doktorske disertacije, magistarski, master i studentski radovi, iz oblasti medicine, stomatologije,
farmakologije, mikrobiologije, molekularne biologije, ekologije, biologije, geologije, veterine, poljoprivrede...
entiae
®
Aerosol, za koji se tvrdi da je glavni lek za masovnu profilaksu
angine i akutnih respiratornih infekcija kod dece, proizvodi podruž-
nica Ministarstva zdravlja.
Glavni cilj je doprinos očuvanju zdravlja školske dece i omladine
od angine i akutnih respiratornih bolesti upotrebom ovog aerosola.
Novi lek za masovnu zaštitu dece od ovih bolesti je predložilo naučno
proizvodno udruženje “Mikrogen” Ruskog ministarstva zdravlja.
– Primena je veoma jednostavna i odvija se za kratko vreme – rekao
je zamenik generalnog direktora za strateški razvoj "Mikrogena"
Dmitrij Sedih
– Unapred pripremljenom formulacijom aerosola, metodom spreja,
deluje se preko sluzokože nosa i usta.
Kako je rekao Sedih, ovaj lek, kao i svi lekovi koji pripadaju bak-
teriofagima, može se primenjivati i kod sasvim male dece, ispod
godinu dana starosti, pa naviše, i nema nikakve kontraindikacije.
– Može se koristiti već od vrtića i u školama, lako je dostupan, i
već se primenjuje – rekao je Sedih. –Dodatni testovi i dozvole nisu
potrebni.
Ostaje da dodamo da je ovo prva profilaksa angine i akutnih
respiratornih bolesti. Novi lek je primenjenmeđu pet stotina regruta
u trening centru ruske vojske “Elan” u Sverdlovskom regionu.Prema
podacima Ministarstva zdravlja, ova mera će smanjiti učestalost
akutnih respiratornih bakterijskih infekcija dva puta, a angine – čak
devet puta.
Ministarstvo zdravlja je našlo
zamenu za vakcinaciju
Medicine World Wide
IZ RUSKE MEDICINE