Page 2-3 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
502+61
EKO-Med plus
: časopis za zdravlje i ekologiju / glavni i
odgovorni urednik Božana Peregi. – God. 2, br. 7
(2013) - . Novi Sad : Eliksir plus, 2013-. – Ilustr.; 30 cm
Dvomesečno. - Nastavak publikacije : Eliksir plus
ISSN 2334-7252
COBISS.SR-ID 276695815
®
www.eliksirplus.com
Autor idejnog rešenja i koncepcije časopisa EKO MED PLUS:
Dr Božana Peregi
Autor logo znaka časopisa:
Rade Gardinovački
Tragovi... i znakovi pored puta
Novinsko-izdavačka kuća
ELIKSIR PLUS d.o.o.
21000 Novi Sad, Jovana Bijelića 26
e-mail: eliksirplus@gmail.com
Direktor N I K ELIKSIR PLUS d.o.o.
Božana Peregi
EKO-MED PLUS Časopis za zdravlje i ekologiju
Broj 31; godina VI
Glavna, odgovorna i stručna urednica
Dr med. Božana Peregi
e-mail: bnoskovperegi@gmail.com
Pomoćnica glavne i odgovorne urednice,
urednik rubrike o osobama sa invaliditetom „U očima istine“
Iris Petrović,
dipl. novinar i dipl. menadžer za odnose sa javnošću
Pomoćnice stručne urednice
Dr med. Aleksandra Sekulić–Frković
Dr med. Andrijana Milankov
Pomoćnica rubrika o zdravoj životnoj sredini
Gala Rodić,
diplomirani hemičar - kontrola kvaliteta
i upravljanje životnom sredinom
Časopis priprema i uređuje Redakcijski kolegijum
Časopisa za zdravlje i ekologiju EkoMed Plus,
u saradnji sa Uređivačkim odborom i Stručnim savetom
UREĐIVAČKI ODBOR/ STRUČNI SAVET
Predsednik/kopredsednik
Dr sc. med. Jelena Mihaljev, profesor Еmeritus univerziteta
u Novom Sadu
Akademik prof. dr sc. med. Stojan Sekulić, Priština, Gračanica
Članovi:
Dr Mirjana Andrejević-Kry (stomatologija), Nemačka; prof. dr sc.
med. Milan Antonić (plućne bolesti), Sremska Kamenica; prof. dr
sc. med. Nada Čemerlić–Ađić (kardiologija) Sr. Kamenica; prof. dr
sc. med Branislava Belić (transfuziologija) Novi Sad; prof. dr. sc.
med Gordana Devečerski (fizikalna medicina i rehabilitacija), prof.
dr sc. med. Vesna Garović-Kocić, klinika MAYO, SAD, general-pot-
pukovnik prof. dr sc. med. Miodrag Jevtić (hirurgija), Beograd;
akademik Rudolf Kastori (ekologija), Novi Sad; prof. dr sc. med.
Zoran Komazec (orl), Novi Sad; prof. dr sc. med Vesna Kopitović
(ginekologija), Novi Sad, prof. dr Jefta Kozarski, plastična hirurgi-
ja, Beograd, Dejan Knežević (zdravstveni turizam), prof., Novi Sad;
akademik prof. dr sc. med. Slobodanka Latinović (oftalmologija),
Novi Sad; prim. dr Milijanka Lazarević (fizikalna medicina); Novi
Sad; mr. sc. med. Dušan Lujanov (neuropsihijatrija), Kikinda;
Aleksandra Panović, predsednica Saveza distrofičara Vojvodine i
član UO nacionalne organizacije OSI Srbije; Uroš Petrović (MEN-
SA), Beograd; prof. dr sc. med. Mladen Prvulović (onkologija), Sr.
Kamenica; dr Aleksandar Radosavljević (opšta medicina), Niš; dr
Biljana Reba (stomatologija - ortodoncija) Novi Sad, prof. dr Mi-
roslav Starčević (ekologija, geologija), Beograd; prof. dr sc. med.
Sanja Stojanović (radiologija), Novi Sad; prim. dr Predrag Tojić
(anesteziologija), Beograd; prof. dr Dušan Šćepanović, Beograd,
prof. dr sc. med. Radisav Šćepanović (hirurgija), Beograd; mr sc.
med Melita Vujnović (socijalna medicina), SZO
Lektorka:
Danica Drobac
Prelom i dizajn:
Rade Gardinovački
radegardinovacki@gmail.com
Telefoni 063/10 12 499; 063/10 10 533
Cena primerka Eko-Med plus, časopisa za zdravlje i ekologiju: 250,00 rsd
Cena godišnje pretplate 1.500,00 rsd + 500 dinara poštarina
Naslovna strana:
Prof. dr sc. med. Edita Stokić
foto: Zoran Milosavljević
štampa:
MAXIMA GRAF - Petrovaradin, Vladana Desnice 13
KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA VOJVODINE
VAJDASÁGI EGÉSZSÉGTURIZMUS KLASZTER
CLUSTER FOR HEALTH TOURISMOF VOJVODINA
Da li ste boravili u bogatoj dolini lekovitih voda, nedoglednih
ravnica, romantičnih reka, pregrštu manifestacija za očuvanje
tradicija, fascinantnih seoskih ukusa, da li ste se prepustili neza-
boravnoj gostoljubivosti građana Vojvodine? Želite doživljaj za
ceo život? Želite li telesni i duševni odmor?
• Članice klastera zdravstvenog turizma
pružaju Vam priliku za duševno
i telesno osveženje.
• Ambijent multikulturalne Vojvodine
i njeni sadržaji ostavljaju nezaboravan
doživljaj u srcu posetioca.
• Lovišta u Vojvodini pružaju
zaljubljenicima ove zanimacije pravi
doživljaj i bogat ulov.
• Ukoliko želite aktivan odmor posle
mnogobrojnih avantura, manifestacije
svojstvenog ambijenta u Vojvodini
pružaju Vam prikaz vekovnih običaja,
gastronomskih specijaliteta, čuvenu
gostoljubivost.
• Netaknuti predeli prelepe Vojvodine,
stare građevine, primer su harmonije
između ljudi i prirode.
Zahvaljujući viševekovnim običajima, ovde su očuvane davno
zaboravljene vrednosti, umetnička i arhitektonska dela, gde lju-
bitelji kulturne baštine ovog predivnog područja mogu pronaći
istorijske građevine jedinstvenog stila i oblika.
U svakodnevnom životu deo turističke ponude Vojvodine
predstavljaju proizvodi i specijaliteti posebnog kvaliteta, svojstve-
nih osobina za ovo područje.
Najbolje iz Vojvodine (pod zaštitom), što ukazuju na prave
vrednosti, veštine starih zanata i znanje naših predaka se prenose
pokoljenjima u proizvodima, u koje su majstori utkali svoju dušu.
Običaji naroda i narodnosti
Vojvodine, bezbrojne karakte-
ristične veštine dajumnoštvo
narodnih umotvorina i re-
mek-dela, dok etno kuće
čuvaju vrsne odlike područ-
ja Vojvodine, u kojima
majstori prikazuju svoju
umešnost i znanje, prenoše-
ne kroz istoriju generacijama
naših predaka.
Redakcija časopisa "EkoMed Plus" zadržava pravo ograde
od sadržaja reklamnog prostora
Oprostiti mogu samo veliki
„Pijem ljudske pakosti, uvrede, ponižavanja – kašiku po kašiku.
Ne bežim od ljudi i kada su takvi, jer nisu oni krivi što su se našli na mom životnom
putu. Kroz ciljeve na tom putu prolazim ja, ne oni.
Kada nam ljudski čemeri teško padnu, tako da nas više ne podstiču nego parališu,
to znači da treba da usporimo, da se odmorimo, sazrimo, porastemo toliko da nam
ta količina otrova služi za osveženje za dalje napredovanje. Ako ste zreli za velike bitke,
popijte to kao lek, pretvarajući se da ne vidite da je to čaša otrova i da ne vidite da
vam se lažno dive.“
(P. Kovačević Upravljanje sobom)
Da li je danas zaista sramotno biti dobar, častan, pošten, što bi se reklo „čovek od reči“,
pa još pri tome i uspešan? Koliko je moguće podneti podsmeha, cinizma, a ne osetiti u sebi
tugu i nemoć zbog svih podvornika i licemera oko sebe? Ne pravdati se zbog dobre namere,
poštovanja tradicije, običnih reči kakve su „izvoli, hvala, molim, oprosti“, nepremeravanja
svega količinom zarađenog novca, suludim idejama da je svaka lepa reč i nežan dodir
nepoznatog deteta – znak da će vas proglasiti nastranim. Do koje mere smo ogrezli u
nemoć da prepoznamo te tako retke trenutke sreće, lepote i radosti?
Ali, treba znati sve ovo razumeti i – skinuti taj balast čemera i jada sa svojih pleća – tim
tako velikim gestom koji se zove – oproštaj – za tuđe neuspehe, osrednjosti,
uvrede i ponižavanja koje vam upućuju i za koje vas proglašavaju odgovor-
nim. Samo ste tako retko zaista zaslužni za ono što ste dobro uradili, što
drugi nikako nisu bili sposobni da naprave...
Oprostite – jer samo veliki mogu prepoznati kome i
šta treba praštati... Jedino tako možemo svi dalje.
„I tada se dešava nešto veličanstveno: oni
koji su vam davali otrov kao lek – i sami
počnu verovati da su vam dali lek... Od
presudne je važnosti nastaviti njihovu
igru.
Prihvatajmo to, ali ih
redovno podsećajmo da
volimo i njihove zle osobine,
i njihove otrove, slabosti,
kako bi prirodno i pleme-
nito vladali njima. Amožda
su oni to negde duboko od
nas i priželjkivali, iskušava-
jući naše moći.“
(P. Kovačević
Upravljanje sobom)
Dr B. N. P.