Page 4-5 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

sadržaj 31
Doc. dr sc. med Ferenc Vicko
Za bolje zdravlje svih
Dom zdravlja
Dr Draga Ljočić, Šabac
Dom zdravlja Novi Sad
Služba laboratorijske
dijagnostike
Nasilje nad ženama
Udruženje građana
"Izaberi život"
Svetski AIDS dan
Okom lekara
Ulozi i dobici
150 godina
smederevske bolnice
Jubilej Zavoda za javno
zdravlje Pančevo
Podrška inicijativi ZOT
Obeležen jubilej IKVB
Medecine World wde
Ruska medicina
Gojaznost je bolest koja se leči
Finansijska opravdanost
upotrebe intrakorporalnih
pumpi koje pomažu levoj
komori srca u radu
Terminalna srčana slabost
- izazov savremene medicine
Vaskularna hirurgija
razvojnog doba
Dr Ketrin Mekfejl i njena
bonica u Sremskoj Kamenici
In memoriam
Prof. dr Lazar Lepšanović
Koliko vredi jedan ljudski
život
Novogodišnja poruka
prof. Dejana Rakovića
Budućnost je u svakom detetu
Konferencija o pčelarstvu
Bronhijalna astma
6.
10.
14.
16.
18.
19
20.
22.
24.
29.
30
32.
36.
39.
42.
44.
48
50.
52.
53.
54.
58.
60.
Časopis za zdravlje i ekologiju
CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA
naslovna strana....................... 100.000,00
poslednja strana....................... 70.000,00
markica na naslovnoj strani........10.000,00
1/1 strana (druga, treća)........... 50.000,00
1/1 strana (četvrta).................. 45.000,00
unutrašnja strana 1/1.............. 30.000,00
unutrašnja strana 1/2................15.000,00
unutrašnja strana 1/4............... 10.000,00
MALI OGLASI:
do 20 reči.................................... 3.000,00
preko 20 reči (maks. 40 reči)....... 6.000,00
do 20 reči sa fotografijom.......... 10.000,00
PRETPLATA:
godina ............................ 1.500,00 (15 evra)
6 meseci ............................ 750,00 (8 evra)
Cena magazina .................. 250,00 (3 evra)
POŠTARINA NIJE URAČUNATA U CENU
NOVINSKO-IZDAVAČKA KUĆA
ELIKSIR PLUS D.O.O.
21000 NOVI SAD, Jovana Bijelića 26a
PIB: 107437211
T.R. 275001022189261182
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (dinarski)
®
PRIJATELJI
Časopisa za zdravlje i ekologiju
Eko-Med Plus
Svetska zdravstena organizacija,
kancelarija u Beogradu
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
socijalnu politiku i demografiju
Pokrajinski sekretarijat za kulturu
i javno informisanje
DLV-SLD, Novi Sad
SLD Beograd
Društvo srpskih lekara
i stomatologa Nemačke
Medicinski fakultet, Novi Sad
Vojnomedicinska akademija, Beograd
Institut za KVB Vojvodine, Sremska
Kamenica
Institut za plućne bolesti Vojvodine,
Sremska Kamenica
Dom zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
Institut za javno zdravlje Srbije "Batut",
Beograd
Institut za javno zdravlje Vojvodine,
Novi Sad
Lekarska komora Srbije, Beograd
Regionalna Lekarska komora
Vojvodine
Specijalna bolnica za reumatske bolesti
"Jodna banja", Novi Sad
Očni centar VIDAR-ORASIS Swiss,
Novi Sad
ZU Medlab, Novi Sad
WS, fizijatrijska ordinacija Novi Sad
Klaster zdravstvenog turizma
Vojvodine
Štamparija & izdavačka kuća
Vladana Desnice 13,
21131 Petrovaradin
Tel: 063 587 885,
maximagraf@gmail.com