Page 62-63 - Eko Med Plus 31

Basic HTML Version

®
62
LIMAN
Bul. cara Lazara
79/b
021/21 00 812
Novi Sad
CENTAR
Pašićeva 12
021/55 10 55
Novi Sad
NOVO NASELJE
Bul. S. Jovanovića
021/401 000
Novi Sad
JUGOLAB MB
Kraljevića Marka
20 021/446 950
Novi Sad
SUBOTICA
Kumanovska
br.21
024/415 02 09
Beogradski put
br. 70
024/415 00 10
SOMBOR
Mirna br. 6
025/515 00 59
APATIN
Svetozara
Miletića br. 4,
025/775 662
SENTA
7. jula br.44
024/815 424
KULA
Lenjinova 24
025/51 50 190
ODŽACI
Školska 15
025/515 00 25
BEČEJ
Zelena ul. br 68
021/6915 341
FUTOG
Rade Končara 4
021/21 00 813
PETROVARADIN
Preradovićeva 22
021/6435 166
STARA PAZOVA
Karađorđeva 6
022/310 111
ZRENJANIN
Dr Vase Savića
36b
023/31 50 384
ČAČAK
Filipa Filipovića
12,
032/515 05 04
UŽICE
Kosovska 18
031/520 605
TRADICIJA
KVALITETA
DUGA 16 GODINA
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
"Jugolab" je u završnoj fazi akreditacije.
To je značajno priznanje za kvalitet
rada ove zdravstvene ustanove.
transcendentalne meditacije, više astma-
tičnih pacijenata je ukazalo na poboljšanja
koja su pripisali redovnoj vežbi. Evo jednog
od iskustava iz tog istraživanja.
Slučaj Mirjane T.
“Zovem se Mirjana T. Pedeset mi je
godina. Po zanimanju sam laborantski
tehničar i radim u jednoj bolnici u Beo-
gradu. Bronhijalnu alergiju sam dobila pre
15 godina. Počelo je sa kašljem, kijanjem i
gušenjem. Do toga bi dolazilo naročito pri
promeni vremena, najčešće dan-dva uoči
prelaska sa lepog na kišu ili sneg. Ovo se
javljalo tokom čitave godine, ali je posebno
bilo izraženo u proleće i jesen. U prve dve
godine smatrala sam da će sve to proći
samo od sebe, da je posredi obična kijavi-
ca, prehlada. Kontrolisala sam krv i radila
druge laboratorijske preglede, ali nikakve
promene nisu bile nađene. Umeđuvreme-
nu, gušenje je postajalo sve jače. To je bilo
jedno grozno iskustvo. Kao da vam neko
sedi na grudnom košu, nisam mogla da
otvorim pluća koliko želim. Plašila sam se
da ću se ugušiti, da ću umreti od nedo-
statka vazduha. Tada sam dobila uput za
Institut za plućne i TBC bolesti kod prof.
Grinzberga. TBC i karcinom testovi poka-
zali su negativno. To me je smirilo psihič-
ki, ali poteškoće su i dalje ostale. Posle toga,
u bolnici na Bežanijskoj kosi rađene su
alergološke probe na inhalacione alergene
1973. god. Na tim probama mi je ustanov-
ljeno da sam alergična na perje, prašinu,
polen trava, polen stabla, buđ, bakterije,
duvan, posteljinsku prašinu, parazite i ži-
votinjsku dlaku. Na svakoj od ovih proba
dobijala sam uvek najmanje po dva krstića,
promene vremena. Gušenja su počela da
budu sve jača. Neprekidno sam se budila
tokom noći. Disala sam vrlo teško. Pluća
su mi svirala kao harmonika, što bi noću
budilo i moga supruga. Neprekidno sam
izbacivala šlajm. I laboratorijski nalazi su
pokazivali pogoršanje bolesti. Sedimen-
tacija mi se povećala. Broj eozinofila se
povećao. Sve se to dešavalo uprkos tome
što sam se najsavesnije lečila.
Susret sa TM-om
Za tehniku TM sam saznala sasvim slu-
čajno. Na vitrini u sobi našeg sina Marka
našla sam jednog dana knjigu američkog
psihijatra dr Harolda Blumfilda
TM-otkri-
vanje unutrašnje energije i prevladavanje
stresa
. Pročitala sam je i našla da je zani-
mljiva. I suprug ju je pročitao. Dali smo
knjigu nekim prijateljima psiholozima i
što je ukazivalo na veliku senzibilnost or-
ganizma, a često i tri, što je maksimum.
Tada je i utvrđena bronhijalna astma.
Počela sam se gristi iznutra, postala sam
psihički preosetljiva. Iako sam bila nervo-
zna, trudila sam se da to moji u porodici
ne osete. Želela sam sebi nekako pomoći
jer me je plašila pomisao da ću se jednog
dana osećati isto tako kao i drugi astma-
tični pacijenti sa kojima sam se u bolnici
svakodnevno susretala.
Nekoliko puta sam išla na klimatsko
lečenje u Sokobanju. Stanje bi mi se tamo
popravilo, ali po povratku u Beograd
čitava stvar bi se ponavljala. S vremenom,
kao posledica astme, došlo je do insufici-
jencije u radu srca, što sam saznala na
kontroli. Radne sposobnosti su mi znatno
opale i postala sam još osetljivija na
pedagozima na privatnu “recenziju”.
Srećom, svi su se povoljno izrazili, inače
ne bismo počeli. Nakon toge smo upitali
sina šta on misli o svemu tome i zašto je
kupio knjigu. Sin je rekao da tehniku već
vežba i tako smo odlučili da i mi probamo.
Gotovo odmah posle početka sa
vežbom transcendentalne meditacije,
normalizovao mi se san. Postao je daleko
dublji, osećala sam se daleko odmornijom,
svežijom, čilom. Smirila sam se psihički.
Osetila sam da mogu da radim mnogo
više. Gušenja su se počela smanjivati.
Kašalj je skoro potpuno nestao. Tokom
prvih godinu-dve, smanjila sam lekove na
polovinu. Vremenom, situacija je posta-
jala sve bolja i bolja, da bih danas bila
potpuno, apsolutno zdrava. Lekove za
astmu i smirenje ne uzimam već pune 3-4
godine. Gušenje mi je u
potpunosti
nestalo. San
mi je savršen. Osećam se
smirenom i sretnom.
Što se tiče zdravlja i
mojih godina, ako ima još
neka „zdrava kao ja – alal
joj vera”, uz smeh je zavr-
šila Mirjana.
Upitali smo da li su i
drugi članovi porodice
osetili neka poboljšanja u
svom zdravlju. “Sin, po
zanimanju inženjer, i
suprug, prosvetni radnik,
ceo život su patili od pre-
hlada, zapaljenja grla i sl.
Sin mi je mesec dana uoči
zakazane operacije krajni-
ka naučio TM. Grlobolja
je gotovo momentalno
prestala, nije otišao na
operaciju i od tada, već
više od šest godina sa
grlom nije imao poteškoća. Ista stvar se
desila i sa mojim suprugom. Od 1981.
nikada nije imao povišenu temperaturu
koja se ranije svako malo javljala.” U raz-
govor se ubacio i suprug Radiša: “Ja sam
pušio 20 godina, ali kad sam počeo sa
meditacijom, osetio samda mi duvan više
ne prija. Ubrzo sam ga, bez problema,
ostavio. Sada ne bih zapalio ni za milion”.
Mirjana se ponovo javila za reč. “Ono
što mi ipak najviše znači, a što sam dobila
sa tehnikom TM jeste razvoj svesti. Moji
vidici su se beskrajno proširili. Osim posla
i kućnih obaveza, nisam se ni za što
posebno interesovala. Uvek sam bila okre-
nuta prema vanjskom, prema materijal-
nim vrednostima. Sada, međutim, moj
lični razvoj kao čoveka predstavlja
osnovnu vrednost u mom životu.”