Page 2-3 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
502+61
EKO-Med plus
: časopis za zdravlje i ekologiju / glavni i
odgovorni urednik Božana Peregi. – God. 2, br. 7
(2013) - . Novi Sad : Eliksir plus, 2013-. – Ilustr.; 30 cm
Dvomesečno. - Nastavak publikacije : Eliksir plus
ISSN 2334-7252
COBISS.SR-ID 276695815
®
www.eliksirplus.com
Autor idejnog rešenja i koncepcije časopisa EKO MED PLUS:
Dr Božana Peregi
Autor logo znaka časopisa:
Rade Gardinovački
Tragovi... i znakovi pored puta
Novinsko-izdavačka kuća
ELIKSIR PLUS d.o.o.
21000 Novi Sad, Jovana Bijelića 26
e-mail: eliksirplus@gmail.com
Direktor N I K ELIKSIR PLUS d.o.o.
Božana Peregi
EKO-MED PLUS Časopis za zdravlje i ekologiju
Broj 34; godina VI
Glavna, odgovorna i stručna urednica
Dr med. Božana Peregi
e-mail: bnoskovperegi@gmail.com
Prof. dr sci. med. Edita Stokić,
Savetnica glavne urednice
Pomoćnica glavne i odgovorne urednice,
urednik rubrike o osobama sa invaliditetom „U očima istine“
Iris Petrović,
dipl. novinar i dipl. menadžer za odnose sa javnošću
Pomoćnice stručne urednice
Dr med. Aleksandra Sekulić–Frković
Dr med. Andrijana Milankov
Pomoćnica rubrika o zdravoj životnoj sredini
Gala Rodić,
diplomirani hemičar - kontrola kvaliteta
i upravljanje životnom sredinom
Časopis priprema i uređuje Redakcijski kolegijum
Časopisa za zdravlje i ekologiju EkoMed Plus,
u saradnji sa Uređivačkim odborom i Stručnim savetom
UREĐIVAČKI ODBOR/ STRUČNI SAVET
Predsednik/kopredsednik
Dr sc. med. Jelena Mihaljev, profesor Еmeritus univerziteta
u Novom Sadu
Akademik prof. dr sc. med. Stojan Sekulić, Priština, Gračanica
Članovi:
Dr Mirjana Andrejević-Kry (stomatologija), Nemačka; prof. dr sc.
med. Milan Antonić (plućne bolesti), Sremska Kamenica; prof. dr
sc. med. Nada Čemerlić–Ađić (kardiologija) Sr. Kamenica; prof. dr
sc. med Branislava Belić (transfuziologija) Novi Sad; prof. dr. sc.
med Gordana Devečerski (fizikalna medicina i rehabilitacija), prof.
dr sc. med. Vesna Garović-Kocić, klinika MAYO, SAD, general-pot-
pukovnik prof. dr sc. med. Miodrag Jevtić (hirurgija), Beograd;
akademik Rudolf Kastori (ekologija), Novi Sad; prof. dr sc. med.
Zoran Komazec (orl), Novi Sad; prof. dr sc. med Vesna Kopitović
(ginekologija), Novi Sad, prof. dr Jefta Kozarski, plastična hirurgi-
ja, Beograd, Dejan Knežević (zdravstveni turizam), prof., Novi Sad;
akademik prof. dr sc. med. Slobodanka Latinović (oftalmologija),
Novi Sad; prim. dr Milijanka Lazarević (fizikalna medicina); Novi
Sad; mr. sc. med. Dušan Lujanov (neuropsihijatrija), Kikinda;
Aleksandra Panović, predsednica Saveza distrofičara Vojvodine i
član UO nacionalne organizacije OSI Srbije; Uroš Petrović (MEN-
SA), Beograd; prof. dr sc. med. Mladen Prvulović (onkologija), Sr.
Kamenica; dr Aleksandar Radosavljević (opšta medicina), Niš; dr
Biljana Reba (stomatologija - ortodoncija) Novi Sad, prof. dr Mi-
roslav Starčević (ekologija, geologija), Beograd; prof. dr sc. med.
Sanja Stojanović (radiologija), Novi Sad; prof. dr sc. med. Edita
Stokić, endokrinologija, Novi Sad, prim. dr Predrag Tojić (anestezi-
ologija), Beograd; prof. dr Dušan Šćepanović, Beograd, prof. dr sc.
med. Radisav Šćepanović (hirurgija), Beograd; mr sc. med Melita
Vujnović (socijalna medicina), SZO
Lektorka:
Danica Drobac
Prelom i dizajn:
Rade Gardinovački
radegardinovacki@gmail.com
Telefoni 063/10 12 499; 063/10 10 533
Cena primerka Eko-Med plus, časopisa za zdravlje i ekologiju: 250,00 rsd
Cena godišnje pretplate 1.500,00 rsd + 500 dinara poštarina
Naslovna strana:
Dr Danijel Đurašković Megler i dr Ardis Gardela
Holi Institut, Mičigen, SAD
KCV
štampa:
MAXIMA GRAF - Petrovaradin, Vladana Desnice 13
KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA VOJVODINE
VAJDASÁGI EGÉSZSÉGTURIZMUS KLASZTER
CLUSTER FOR HEALTH TOURISMOF VOJVODINA
Da li ste boravili u bogatoj dolini lekovitih voda, nedoglednih
ravnica, romantičnih reka, pregrštu manifestacija za očuvanje
tradicija, fascinantnih seoskih ukusa, da li ste se prepustili neza-
boravnoj gostoljubivosti građana Vojvodine? Želite doživljaj za
ceo život? Želite li telesni i duševni odmor?
• Članice klastera zdravstvenog turizma
pružaju Vam priliku za duševno
i telesno osveženje.
• Ambijent multikulturalne Vojvodine
i njeni sadržaji ostavljaju nezaboravan
doživljaj u srcu posetioca.
• Lovišta u Vojvodini pružaju
zaljubljenicima ove zanimacije pravi
doživljaj i bogat ulov.
• Ukoliko želite aktivan odmor posle
mnogobrojnih avantura, manifestacije
svojstvenog ambijenta u Vojvodini
pružaju Vam prikaz vekovnih običaja,
gastronomskih specijaliteta, čuvenu
gostoljubivost.
• Netaknuti predeli prelepe Vojvodine,
stare građevine, primer su harmonije
između ljudi i prirode.
Zahvaljujući viševekovnim običajima, ovde su očuvane davno
zaboravljene vrednosti, umetnička i arhitektonska dela, gde lju-
bitelji kulturne baštine ovog predivnog područja mogu pronaći
istorijske građevine jedinstvenog stila i oblika.
U svakodnevnom životu deo turističke ponude Vojvodine
predstavljaju proizvodi i specijaliteti posebnog kvaliteta, svojstve-
nih osobina za ovo područje.
Najbolje iz Vojvodine (pod zaštitom), što ukazuju na prave
vrednosti, veštine starih zanata i znanje naših predaka se prenose
pokoljenjima u proizvodima, u koje su majstori utkali svoju dušu.
Običaji naroda i narodnosti Vojvodine, bezbrojne karakteristič-
ne veštine daju mnoštvo narodnih umotvorina i remek-dela, dok
etno kuće čuvaju vrsne odlike područja Vojvodine, u kojima maj-
stori prikazuju svoju umešnost i znanje, prenošene kroz istoriju
generacijama naših predaka.
Redakcija časopisa "EkoMed Plus" zadržava pravo ograde
od sadržaja reklamnog prostora
Put se hodanjem utire
"............................................................................................................................................................
Ne vredi raspravljati o svemu; u ljudskoj je prirodi da s vremena na vreme greši."
(Niče)
"Postoje osobe kojima je stalo da po svaku cenu budu sigurne u najsitnije pojedino-
sti. I mi sami, vrlo često, ne dopuštamo sebi pravo na grešku.
Jedino što postižemo takvim ponašanjem jeste strah od kretanja napred.
Strah od greške su vrata koja nas drže zatočenim u zamku osrednjosti. Ako uspemo
da pobedimo taj strah, činimo značajan korak u pravcu svoje slobode.“
(P. Koeljo- Maktub)
Da, samo hrabri idu napred, osvajaju svoju slobodu - spremni na greške i - na njihovo
ispravljanje sve dotle dok, sve što je moguće, ne dovede u red. Tu, najčešće, saveti ne
pomažu, makar kako ih dobronamerno i s ljubavlju delili, dlanova i prstiju raširenih...
Najčešće ta dobronamernost prema onima kojima želite najbolje - proizvede sasvim
suprotan efekat - osećaj da ograničavate slobodu onima koje najviše volite...
Pustite ih, neka rašire krila koliko mogu i osvoje svet koliko znaju, čak i ako upadnu u
osrednjost, zbog svoje čežnje za perfekcijom i straha od nepoznatog, pri kretanju napred...
Stići će upravo do one granice koju im je neko negde zacrtao...
Pokušajte da se radujete uspesima, koji se vama čine nedovoljnim jer ste svesni mere
svega što bi mogli - a ne koriste...Biće vam svima lepše, više ćete se voleti jer- svako ima
pravo na sopstvene greške, sopstevena učenja i sopstvene uspehe, ma koliki oni bili
spram onoga koliki bi mogli biti...
„Skok po skok, korak po korak,
Putniče, puta nema,
Put se hodanjem utire.
Hodanjem, nastaje put,
A ako se osvrneš za sobom,
Sve što ćeš videti biće tragovi
koje će tvoji koraci jednog dana
ponovo za sobom ostviti.
Putniče, puta nema,
Put se hodanjem utire!“
(
Antonio Maćado)
Na kraju, to je i jedina mudrost - shvatiti da svako mora ostaviti svoje sopstvene tragove,
koji će ostaiti kad se osvrne za samim sobom, na kraju svog životnog puta...
Dr B. N. P.
MED I C I NS K E L ABOR ATOR I J E
NOVI SAD, RUMENAČKA 106
TEL:
021 450 556
NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 127
TEL:
021 450 354
NOVI SAD, FUTOŠKA 65
TEL:
021 528 027
VETERNIK, MILANA TEPIĆA 6
TEL:
021 824 591
ZRENJANIN, TRG ZORANA ĐINĐIĆA 1
TEL:
023 510 082
SOMBOR, NIKOLE VUKIĆEVIĆA 1
TEL:
025 420 282
SUBOTICA, PETEFI ŠANDORA 12
TEL:
024 523 084
KANJIŽA, DOŽA ĐERĐA 1
TEL:
024 487 3008
VRBAS, MARŠALA TITA 74c
TEL:
021 701 702
KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA 34
TEL:
0230 436 836
ŽABALJ, NIKOLE TESLE 39
TEL:
021 832 968
APATIN, NUŠIĆEVA 5
TEL:
025 773 666
NOVO