Page 42-43 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
42
®
43
Društvo srpskih lekara i stomatoga
Nemačke “GSAeZ-Germany”, sa svojim
predsedništvom, organizovalo je u Beču,
13. maja 2017, po tradiciji, majski susret
srpske medicinske dijaspore. Tema je bola
– Srpski lekar u Evropi.
Predsedništvo Društva srpskih lekara
i stomatologa Nemačke “GSAeZ-Ger-
many” označilo je ovaj skup kao izuzetno
dobrodošao i od velike važnosti u
pogledu učvršćivanja i zbližavanja naših
medicinara koji žive i rade van matice, u
Evropi.
Koncept ovog događaja nastao je kao
rezultat dubokog razmišljanja da se nešto
pokrene, da se uspostave bolji kontakti,
da se bolje upoznamo kako bi zajedno
jačali imidž naših univerziteta, i naših
lekara, a prvenstveno da bi kroz naše
dugogodišnje iskustvo stečeno u Evropi
bili od koristi našim pacijentima.
Prošle godne organizovali smo skup
naših lekara sa profesorima Univerzitetske
klinike Hamburg-Ependorf u Hamburgu,
o čemu je već časopis “Eko-med plus”
pisao.
Tako smo i ove godine u Beču bili za
“okruglim stolom” sa eminentnim profe-
sorom bečke Univerzitetske klinike, i
članom predsedništva Lekarske komore
prof. Ludvigom Kramerom, visokim
članom bečkog parlamenta gospođom
Anicom Mazkom Dojder, našim amba-
sadorom gospodinom Perom Jankovi-
ćem.
GODIŠNJI SASTANAK DRUŠTVA SRPSKIH LEKARA I STOMATOLOGA NEMAČKE
Uspešna saradnja se nastavlja
Piše: dr Mirjana Andrejević Kry,
predsednica
Iz Srbije kao počasni gost i veliki prijatelj
našeg društva došao je prof. dr med.
Miljko Ristić, čuveni kardiohirurg i pred-
stavnik Ministarstva zdravlja Republike
Srbije, kao i koleginice i kolege koji se
nalaze na specijaliziji iz Srbije u Beču.
Ovom prilikom predsednica Društva
srpskih lekara i stomatologa Nemačke
“GSAeZ-Germany” predstavila je forumu
jedan od vodećih medicinskih časopisa za
zdravlje i ekologiju “Eko-med plus” iz Novog
Sada zastupajući, nažalost odsutnu, glavnu
i odgovornu urednicu dr Božanu Peregi.
Na veliko zadovoljstvo, časopis je, kako
po sadržaju tako i tehničkoj izradi i ovde
oduševio prisutne.
Oko sedam miliona ljudi svake godine umire
zbog korišćenja duvana, a predviđa se da će ova
brojka da naraste na više od osammiliona do 2030.
godine. Oko 80 odsto svih prevremenih smrtnih
ishoda zbog duvana nastaje u državama sa niskim
i srednjim prihodom.
Ne postoji siguran nivo izlaganja duvanskom
dimu. Izloženost duvanskomdimu uzrokuje brojne
ozbiljne bolesti, kao što su rak pluća, infarkt mi-
okarda, moždani udar, nastanak i pogoršanje
astme, plućnih funkcija i respiratornih simptoma
i mnoge druge. Kod dece duvanski dim uzrokuje
sindrom iznenadne smrti novorođenčeta, zapa-
ljenje srednjeg uva, akutne infekcije respiratornog
sistema i pogoršanje astme.
U Srbiji puši više od trećine stanovništva. Najveći
udeo povremenih i svakodnevnih pušača u toku
dana u proseku popuši između 11 i 20 cigareta.
Prema procenama SZO napravljenim na osnovu
trenutnog broja pušača u Srbiji, projektovan broj
prevremenih smrtnih slučajeva povezanih sa
duvanom je najmanje 800.000. Za petinu pušača
glavna prepreka za prestanak pušenja je podsticaj
iz okoline, odnosno to što se prema njihovom
mišljenju skoro svuda puši. Kod 46 odsto mladih
(ispod 30 godina) podsticaj okoline je razlog koji
ih sprečava da pokušaju da prestanu da puše.
Najveći udeo punoletnih građana Srbije izložen
je duvanskom dimu u kući prijatelja/rođaka, a
potom na mestima na koja izlaze (kafići, restora-
ni). Čak svaki peti građanin navodi da je izložen
duvanskom dimu i na poslu. Dva od tri punolet-
na stanovnika Srbije navode i da su izloženi du-
vanskom dimu u svojoj kući. Osobe koje su izlo-
žene duvanskom dimu najduže bivaju izložene u
svojoj kući (5,9 sati u proseku u toku dana), a
potom na poslu (5,4 sata prosečno u toku dana).
Prema istraživanjima, devet od deset stanovni-
ka Srbije saglasno je sa tim da je duvanski dim
štetan i za nepušače koji ga udišu iz okoline, kao
i da pušači treba da vode računa na kojimmestima
puše kako ne bi ugrozili zdravlje drugih ljudi.
U cilju smanjenja izloženosti duvanskom dimu
i zaštite stanovništva, Ministarstvo zdravlja Repu-
blike Srbije redovno kontroliše sprovođenje
Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti du-
vanskomdimu. U periodu januar-septembar 2016.
godine izvršeno je 11.578 nadzora nad sprovođe-
njem navedenog Zakona, odnosno prilikom
svakog inspekcijskog nadzora proverava se da li
se poštuje Zakon.
Pored toga, u periodu od 26. oktobra do 4. no-
vembra 2016. godine izvršen je ciljani inspekcijski
nadzor na celoj teritoriji Srbije kojim se kontroli-
salo poštovanje sprovođenja Zakona o zaštiti
stanovništva od izloženosti duvanskomdimu. Tom
prilikom je izvršeno 1059 inspekcijskih nadzora,
najviše u proizvodnji, smeštaju i prometu hrane
i to 282 nadzora, zatim u zdravstvenoj zaštiti 212
nadzora.
Institut za javno zdravlje Srbije
„Dr M.J. Batut“
KALENDAR ZDRAVLJA
- SVETSKI DAN BEZ DUVANA
„Duvan – pretnja razvoju”
„Duvan – pretnja razvoju” tema je
ovogodišnjeg 31. maja, Svetskog dana bez
duvana, u čijem obeležavanju tradicionalno
učestvuje i naša zemlja
Svetski dan bez duvana
Svake godine, 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni
partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge
rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne
politike kojima se smanjuje upotreba duvana. SZO poziva države da
ubrzaju napore na kontroli duvana (prevenciji i suzbijanju pušenja) kao
jedan od odgovora na Agendu održivog razvoja do 2030. godine i kao
zaštitu građana od štetnih efekata upotrebe duvana. U Agendi održivog
razvoja kontrola duvana se navodi kao najdelotvornije sredstvo da se
na globalnom nivou za trećinu smanji prevremena smrtnost od neza-
raznih bolesti, kao što su kardiovaskularne i maligne bolesti i hronična
opstruktivna bolest pluća.
Kontrola duvana, pored očuvanja zdravlja, pomaže ostvarivanju i
drugih globalnih ciljeva kao što su smanjenje proizvodnje i upotrebe
duvana.