Page 4-5 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

sadržaj 34
Konferencija srpske
medicinske dijaspore
Acta scientia:
Ortomolekularna medicina
Iz ruske medicine
Aktuelno:
Sveobuhvatni pristup
pacijentima sa hemofilijom
Posthirurški bol- veličina
problema
Dometi, istraživanja:
Uticaj fizičke aktivnost
na ispoljavanje i razvoj
Alchajmerove bolesti
Projekat:
Nasilje u porodici-uzroci
i posledice
Onkologija
- Pozajmljeni intervju:
Odličan osećaj građana
Srbije za pravednost
Dom zdravlja „Novi Sad“:
Stomatološka služba
Predstavljamo vam:
Zdravstvena stanica
Bačko Gradište
95 godina Zavoda za zaštitu
zdravlja studenata
Jubilej Škole za oštećene
sluhom-nagluve „Stefan
Dečanski“, Beograd
Okom lekara:
Žaliti ili želeti
Uspešna saradnja sa
Društvom srpskih lekara
i stomatologa Nemačke
Kalendar zdravlja:
Duvan – pretnja razvoju
Zdravstveno bezbedna hrana
čuva zdravlje potrošača
Crtica:
Kad je lekar naspram lekara
Za zdraviju životnu sredinu:
Ekološke „crne tačke“ u Srbiji
Za zdraviju životnu sredinu:
Usvojena Ostrava
deklaracija
145.rođendan SLD
Okružni lekari u Aleksincu
Otkrivena bista prof. Vurdelji
Drugim putem do boljeg
zdravlja
– Ekstrakcije esencije
i etarskih ulja
Nove knjige, nova izdanja
Duhovno zdravlje:
Manastir Uvac
Vez i trukovanje
– Vezom da ti kažem
6.
10.
16.
18.
20.
22.
24.
26
28.
30.
33.
34.
40.
42
43.
44.
46.
47.
50.
52.
54.
56
58
60.
61
62.
Časopis za zdravlje i ekologiju
CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA
naslovna strana....................... 100.000,00
poslednja strana....................... 70.000,00
markica na naslovnoj strani........10.000,00
1/1 strana (druga, treća)........... 50.000,00
1/1 strana (četvrta).................. 45.000,00
unutrašnja strana 1/1.............. 30.000,00
unutrašnja strana 1/2................15.000,00
unutrašnja strana 1/4............... 10.000,00
MALI OGLASI:
do 20 reči.................................... 3.000,00
preko 20 reči (maks. 40 reči)....... 6.000,00
do 20 reči sa fotografijom.......... 10.000,00
PRETPLATA:
godina ............................ 1.500,00 (15 evra)
6 meseci ............................ 750,00 (8 evra)
Cena magazina .................. 250,00 (3 evra)
POŠTARINA NIJE URAČUNATA U CENU
NOVINSKO-IZDAVAČKA KUĆA
ELIKSIR PLUS D.O.O.
21000 NOVI SAD, Jovana Bijelića 26a
PIB: 107437211
T.R. 275001022189261182
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (dinarski)
®
PRIJATELJI
Časopisa za zdravlje i ekologiju
Eko-Med Plus
Svetska zdravstena organizacija,
kancelarija u Beogradu
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
socijalnu politiku i demografiju
Pokrajinski sekretarijat za kulturu,
javno informisanje i odnose s verskim
zajednicama
DLV-SLD, Novi Sad
SLD Beograd
Društvo srpskih lekara
i stomatologa Nemačke
Medicinski fakultet, Novi Sad
Vojnomedicinska akademija, Beograd
Institut za KVB Vojvodine, Sremska
Kamenica
Institut za plućne bolesti Vojvodine,
Sremska Kamenica
Dom zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
Institut za javno zdravlje Srbije "Batut",
Beograd
Institut za javno zdravlje Vojvodine,
Novi Sad
Lekarska komora Srbije, Beograd
Regionalna Lekarska komora
Vojvodine
Specijalna bolnica za reumatske bolesti
"Jodna banja", Novi Sad
Očni centar VIDAR-ORASIS Swiss,
Novi Sad
ZU Medlab, Novi Sad
JUGOLAB, Zavod za laboratorijsku
dijagnostiku, Novi sad
WS, fizijatrijska ordinacija Novi Sad
Klaster zdravstvenog turizma
Vojvodine
Štamparija & izdavačka kuća
Vladana Desnice 13,
21131 Petrovaradin
Tel: 063 587 885,
maximagraf@gmail.com