Page 58-59 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
58
®
59
Drugim putem do boljeg zdravlja
P
ravilna medicinska aromatera-
pija se može proizvesti samo
ako se koriste aromatski proi-
zvodi dobijeni hladnim ceđenjem ili de-
stilacijom vodenom parom. Aromakolo-
gija (lečenje zasnovano na olfaktornoj
percepciji) takođe koristi čiste, kompaktne
i druge sintetičke ekstrakte.
Prema tome, striktan odabir etarskih
ulja najvišeg kvaliteta je od suštinskog
značaja svakog lečenja medicinskom aro-
materapijom. Vrsta biljke, period berbe,
pritisak i trajanje destilacije, kao i konzer-
vacija, takođe su od izuzetne važnosti.
Biljke, kultura i berba
Aromaterapija je aromatska medicina.
Ovakva nauka mora da se zasniva na pre-
ciznom znanju iz botanike. Neznanje i
zapostavljanje ovog znanja mogu dovesti
do zloupotrebe, negativnih reakcija i tok-
sičnosti. Moraju se koristiti latinski nazivi,
a ne nazivi na lokalnom jeziku koji mogu
biti neprecizni, a ponekad i pogrešni. Od
suštinskog je značaja da se precizno zna
koja biljka treba da se koristi.
• Porodica se sastoji od povezane
grupe klasa.
• Klasa se sastoji od usko povezane
grupe vrsta.
• Vrsta se sastoji od usko povezane
grupe biljaka sa veoma specifič-
nim karakteristikama.
• Podvrsta je podela vrste.
Kultivisana podvrsta (kultivar) je biljka
koja je kultivisana zbog jedinstvenih, spe-
cifičnih karakteristika. To je spontana
varijanta vrste (ne treba je mešati sa do-
brovoljnom hibridizacijom).
Hibrid je rezultat ukrštanja podvrsta,
kultivara i vrsta.
Kako čitati i tumačiti nalepnice
Prilikomodabira divljih biljaka moramo
voditi računa da su one zdrave i da nisu
bile izložene nikakvom atmosferskom
zagađenju.
Etikete sa garantovanim organskim
sastojcima su takođe garancija da se radi
o kultivisanim, organskim aromatskim
biljkama. Primenimo samo jedan jedno-
stavan test. Odaberimo tri uzorka etarskih
ulja iz iste biljke čija je jedina razlika u
tome gde su odgajane. Sammiris će nam
otkriti kvalitet ovih divljih biljaka, pošto
će biljka koja je rasla u surovim uslovima
i koja se sama borila za svoj opstanak imati
bogatiju, složeniju i efikasniju esenciju
nego kultivisana biljka. Aroma će biti finija,
a njen energetski i terapeutski efekat će
biti bolji, sa malo propratnih efekata.
Potomdolazi organski kvalitet, u skladu
sa strogim pravilima, kao garancija da
proizvod ispunjava zahteve aromatske
medicine.
Međutim, kvalitet industrijskih biljaka
treba ostaviti po strani pošto aromatera-
pija ne prihvata ekstremne načine kultura
u kojima se koriste đubriva, pesticidi i
insekticidi, ponekad u izuzetno velikim
količinama.
Stručnjaci i entuzijasti govore o nekim
etarskim uljima kao o finim vinima.
Shodno tome, jasan sertifikat o načinu
kultivisanja ostaje neophodan, da bi se
prikazalo pravo razumevanje terapeutskih
kvaliteta aromatskih biljaka.
Berba i sakupljanje se vrše prema
strogimpravilima kako bi biljka mogla što
je više moguće da zadrži svoju efikasnost.
Berba se mora vršiti u vreme kada ciljani
organ sadrži najviše esencije. Ovde postoji
velika raznolikost među različitimvrstama;
otuda je i tako teško odrediti najbolje
periode. Paprena nana i planinski čubar
se moraju ubrati pre cvetanja. Ruzmarin
cineole i prava lavanda treba da se beru
u vreme cvetanja. Neke vrste nane i mu-
skatna žalfija se destilišu tek kada biljke
proizvedu seme. Deo biljke koji se uzima
za destilaciju je od suštinske važnosti, zato
što utiče na biohemijski sastav te biljke,
što posledično utiče na terapeutska svoj-
stva biljke. Period u toku dana je takođe
značajan za kvalitet ulja. Lavanda i
damaska ruža se moraju ubrati odmah
posle rose, dok timijan tujanol i ruzmarin
verbenon treba da se beru popodne.
Proces ekstrakcije
Hladno ceđenje je najjednostavniji
metod ekstrakcije, ali i najograničeniji,
pošto se može
koristiti samo za sku-
pljanje esencije koja se
nalazi u kori citrusnog
vođa (Rutaceae):
limun, mandarina,
limeta, grejpfrut, slatka
pomorandža, histriks,
bergamot, zeleni limun,
itd. Dobijena supstanca se
naziva ’’esencijom’’ a ne ’’etar-
skim uljem’’ zato što nije prošla
kroz destilaciju vodenom parom,
što znači da nije došlo ni do kakve bi-
ohemijske modifikacije, kada se sok esen-
cije mehaničkim putem cedio.
Destilacija vodenom parom, koju je
prvi izumeo Avicena, a koju su usavršili
stručnjaci iz Grasa, Francuska, još uvek
je metod ekstrakcije koji je u najširoj
upotrebi. Biohemijska efikasnost etar-
skog ulja zavisi, u najvećoj meri, od
procesa destilacije. Alhemija destilacije
vodenom parom je ključan faktor u
ovom procesu.
1. Vatra
2. Voda
3. Para
4. Aromatske biljke
5. Para sa etarskim uljem
6. Hladna voda
7. Vrela voda
8. Voda + etarsko ulje
9. Etarsko ulje
10. Hidrosol (hidrolat)
U ovom, naizgled jednostavnom
procesu koji se odvija pod niskim priti-
skom, para koju proizvodi poseban kazan
prolazi kroz sud napunjen divljim ili or-
ganskim aromatskim biljkama. Para
odvaja esenciju iz biljke i vezuje se sa njom
stvarajući homogeni gas koji potom izlazi
iz suda za destilaciju. Ovaj gas prolazi kroz
spiralu potopljenu u hladnoj tekućoj vodi,
čime dolazi do kondenzacije i na kraju se
proizvodi tečnost koja je sastavljena iz
dva posebna dela. Pošto je gustina etar-
skog ulja manja od gustine
vode (gustina < 1), etarsko
ulje pluta na povr-
šini vode i skuplja
se izl ivanjem.
Voda za destilaciju
prikupljena u određe-
nom trenutku posle
određenog vremen-
skog perioda je hidro-
lat, ili aromatski hidro-
sol. Destilacija zahteva
detaljno poznavanje aromat-
skih biljaka pošto svaka od
ovih biljaka poseduje svoje
sopstvene karakteristike, i
mora se postupati sa njima u
skladu sa ovim karakteristikama.
Kvalitet etarskog ulja direktno
zavisi od prirode vode (čista izvorska
voda je najbolja), od aparata za desti-
laciju (nerđajući čelik je najbolji, ali može
se koristiti i bakar), od pritiska (ispod 0,05
bara), i od trajanja procesa koji uključuje
i veoma nestabilne molekule koje se ek-
straktuju veoma brzo, kao i teže, manje
nestabilne molekule koje se javljaju tek
posle nekoliko časova. Samo proizvedeno
ulje mora da bude čistoće od 100 odsto,
što znači da ne sme da sadrži ni trag sličnih
etarskih ulja (na primer, ulje lavandina se
često dodaje pravoj lavandi da bi se
povećao volumen).
Iz tog razloga, od izuzetne je važnosti
poznavati neposrednog proizvođača etar-
skih ulja, kao i kontrolisati celokupan
proces proizvodnje. Jer, samo 100 odsto
čista etarska ulja, terapeutskog kvaliteta,
poseduju taj čudesan isceljujući efekat na
um, emocije i telo klijenta (pacijenta).
Suzan Kati, čuvena svetska aromaterape-
utkinja, ne bez razloga, procenjuje da
svega dva odsto proizvedenih etarskih
ulja i hidrosola u svetu zadovoljavaju ovaj
zahtev. Kao korisnici, stoga se oslanjamo
na nekoliko pouzdanih brendova, za čije
je osnivače aromaterapija smisao i način
života. Oshadhi i Vedaroma svakako pri-
padaju tim apsolutnim sigurnim izvorima
najfinijih dostupnih etarskih ulja, a prvi
je moguće nabaviti u našoj zemlji.
Paprena nana eukaliptus uskih listova
(narrow-leavedpeppermint eucalyptus, engl.)
Kultivisana šargarepa (cultivated carrot)
Super lavandin (super lavandin)
Eucalyptus radiata ssp radiata (Myrtaceae)
............... ............... ............... ...............
Klasa Vrsta Podvrsta Porodica
Daucus carota var. sativa (Apiaceae)
............... ............... ............... ...............
Klasa Vrsta Prirodna Porodica
Podvrsta
Lavandula X burnatii close super (Lamiaceae)
............... ............... ............... ...............
Klasa Vrsta Hibrid Porodica
Označava hibridizaciju
Ekstrakcija esencija i etarska ulja
Piše: Branko Čičić
Ajurveda terapeut
Kleka
Fizičko de-
lovanje:
proči-
šćava i detoksikuje
fiziologiju, antiseptik,
diuretik, digestivni tonik; poboljšava
slabu cirkulaciju, oticanje tečnosti, olak-
šava edem, celulit, gojaznost, konstipaciju,
bol u mišićima i zglobovima, reumatizam,
artritis, giht, dismenoreju, cistitis.
Mentalno/emocionalno:
bistri um,
olakšava anksioznost i stres; obnavlja
energiju i snagu volje; čisti atmosferu i
emocije od negativnosti.
Koža:
detoksikuje kožu, pomaže kod
akni, dermatitisa, ekcema.
Mandarina
Mandarina je jedno od omiljenih etarskih
ulja, koje vole i odrasli i deca. Evo kako deluje:
Fizičko delovanje:
tonik za
cirkulaciju, stomak, jetru, žuč,
dekongestant limfnih
puteva, smanjuje mučninu,
poboljšava loše varenje, olak-
šava konstipaciju, dobar kod palip-
tacija.
Mentalno/emocionalno:
vrlo smi-
rujuće, relaksirajuće, podiže raspolo-
ženje, povećava sreću i radost, oslo-
bađa nesanicu, mentalni stres, napetost,
nemir, brigu, anksioznost, posebno omilje-
na kod dece.
Koža:
tonira kožu, blagotvorna za akne,
ožiljke, strije, celulit, edem.