Page 60-61 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
60
Nove knjige, nova izdanja
Duhovno zdravlje
Nedavno je u Smederevu odštampano ovo reprezen-
tativno izdanje, čiji je izdavač Opšta bolnica „Sveti Luka“,
koja je prošle godine obeležila jubilej od 150 godina
postojanja i rada.
Autor izdanja je prim.dr sci.med Nenad Đorđević,
direktor Opšte bolnice u Smederevu. Uloženo je mnogo
rada i truda kako bi ovo izdanje ugledalo svetlo dana i
kako bi na pravi način predstavilo smederevsko zdrav-
stvo. Trebalo je sakupiti, pročitati i uraditi adekvatnu
selekciju iz mnoštva materijala do kog je došao sam
autor ili su ga pribavili njegovi saradnici.
Letopis je štampan u obimu od 530 strana i u tiražu
od 500 primeraka.
Izdanje sadrži sledeće delove: uvod, letopis, deo o
Opštoj bolnici „Sveti Luka“ u Smederevu, o Domu zdrav-
lja „Smederevo“, o Apoteci u Smederevu, o Podružnici
SLD u Smederevu, o Udruženju medicinskih sestara i
tehničara u Smederevu i, na kraju, o obeleževanju jubi-
leja Opšte bolnice u medijima.
Za detaljnija obaveštenja kako se i gde može nabavi-
ti ovo izdanje možete dobiti informaciju na tel.Redak-
cije časopisa
Eko-Med plus.
LETOPIS SMEDEREVSKOG ZDRAVSTVA
150 GODINA BOLNICE U SMEDEREVU
Autor: Nenad Đorđević
M
anastir Uvac potiče iz
Srednjeg veka, preda-
nja kažu da je manastir
zadužbina Nemanjića, da je sagrađen
tokom 12. i 13 veka i da je posvećen
Rođenju Presvete Bogorodice.
Tokom svog srednjovekovnog postoja-
nja manastir Uvac je važio za jedan od
bogatijih manastira, okružen plodnom
zemljom koju plavi reka Uvac. Predanja
takođe kažu da je Manastir imao poza-
mašna stada, bogate useve i vinograde.
Poznato je da je više puta rušen i saniran,
poslednji pouzdani podaci kažu da je
manastir Uvac porušen 1698. godine. U
porušenom, zapuštenom i šibljem obra-
slom stanju ostaje sve do 1994. godine,
kada ga u centar pažnje javnosti stavlja
Narodni muzej iz Užica. Naporima sveš-
tvenstva, uz finansijsku pomoć države i
velikim trudom stručnjaka Narodnog
muzeja iz Užica manastir se obnavlja i
dobija prvobitan izgled. 1999. godine se
ponovo stavlja u službu od kada ima i
bratstvo.
U fantastičnom predelu između južnih
obronaka Zlatibora i Pribojskog Crnog
vrha, petnaestak kilometara od granice
sa Bosnom i Hercegovinom, u dolini isto-
imene reke, nalazi se manastir Uvac. Teško
je poverovati da u ovom divljem predelu,
do koga se do nedavno moglo doći samo
peške, još od ranog srednjeg veka posto-
jalo prilično prosperitetno naselje, danas
napušten zaselak Uvac, čije su tipične
drvene kuće razbacane oko manastira, na
uskom platou pored reke.
Manastirska crkva Rođenja Presvete
Bogorodice nastala je u prvimdecenijama
XV veka, a ktitor je bio najverovatnije neki
lokalni vlastelin. Kako se nalazio u granič-
nom području, manastir je imao funkciju
“brane” od nadiruće bogumilske jeresi iz
Bosne. KrajemXVII veka, selo i okolina su
bili napušteni, a manastir srušen. U nared-
nim vekovima, putnici-namernici i crkveni
dostojanstvenici su manastirski kompleks
zaticali u ruševinama, zarastao u šiblje.
Krajem XX veka, tačnije 1994. godine,
otpočeli su radovi na rekonstrukciji, koji
su trajali pet godina. O nedostupnosti
ovog mesta govori činjenica da je sva
oprema za rekonstrukciju, dobavljana
vojnim helikopterom. Crkva je obnovlje-
na “kamen po kamen”, korišćenjem origi-
nalnih i prirodnih materijala. Posebno je
lep drveni krov, napravljen od 14 hiljada
malih letvica od borovog klisa. Od skoro
u potpunosti uništenog živopisa, uspela
je delimicna rekonstrukcija likova Svetog
Arhangela Mihaila i Svetog Simeona. U
blizini su pronađeni ostaci tri vodovoda
od drvenih cevi. Manastir je osveštan 1998.
godine i danas ima dva monaha.
Istorija i legende
O manastiru zna se vrlo malo, iako se
na osnovu nalaza vidi da je ovo bio veliki
duhovni centar u ovom kraju. Zbog toga
postoji verovanje da je baš manastir Uvac
jedna od nemanjićkih zadužbina, zapravo
misteriozna Crkva Janja, koja se pominje
u epskim narodnim pesmama, kao što
je “Zidanje Ravanice”. Za sve čuvene
zadužbine pomenute u ovoj pesmi se
tačno zna gde su, sem za crkvu Janju,
Manastir Uvac
kojoj “po bogatstvu nije bilo ravne”. A
Janja je, opet po usmenompredanju, bila
sestra Stefana Nemanje kojoj su braća
podigla manastir u kome će se zamona-
šiti. Međutim, iako dosta toga govori u
prilog da je baš Uvac “crkva Janja u
Starome Vlahu”, ne treba zanemariti
činjenicu da u ovim krajevima postoji
pet crkava za koje se u narodu smatra
da su posvećene čudotvorki Janji.
Kako stići?
Domanastira Uvac danas nije više toliko
teško stići.
Ukoliko idete kolima, posle centra Zla-
tibora prema Priboju, sa glavnog puta se
skreće desno, gde putokazi dobrim asfal-
tnim putem vode pored Ribničkog jezera,
do sela Stublo. Posle centra sela, asfalt
dalje nastavlja prema manastiru Dubravi,
a za Uvac se desno odvaja makadamski
put, koji je i dalje dobro označen sve do
samog manastira. Prva četiri kilometra
nema većih uspona i padova, ali onda
počinje spust do same doline reke Uvac.
Makadam se dobro održava, nedavno je
i proširen, pa se do dole, uz malo opreza,
može stići i kolima. Ipak, predeli su fanta-
stični, pa je bolje ostaviti kola na mestu
gde prestaje asfalt i nastaviti makadamom
peške. Treba samo biti oprezan i držati se
puta, jer se u kamenjarima pored puta
kriju otrovne zmije. Sve ukupno, od centra
Zlatibora do manastira ima oko 25 km, a
od skretanja sa asfaltnog puta 8 km.
Do manastira se može stići i nešto
lošijim i strmijim makadamskim putem
iz Priboja (oko 15 km).
Do centra Zlatibora i Priboja lako se
stiže autobusom, a Priboj se nalazi na pruzi
Beograd-Bar (bar 5 vozova dnevno).
www.klubputnika.org
®
61