Page 16-17 - Eko Med Plus 34

Basic HTML Version

®
16
®
17
IZ RUSKE MEDICINE
Priprema i uređuje:
Lidija Georgijevna Ljuličeva Dozet
Univerzitetski profesor
u penziji iz Voronježa, Rusija
Medicine world Wide
http://www.philips.ru/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2017/20170419-philips-the-first-medsi-philips-training-center-for-doctors-appeared-in-russia.html
Otvoren prvi centar
za obuku lekara u Rusiji
Группа компаний «Медси», крупнейшая в России
федеральная частная сеть лечебно-профилактических
учреждений, и компания Philips, мировой лидер в про-
изводстве решений для здравоохранения, создали на
базе одного из самых современных многопрофильных
медицинских центров Москвы – Клинико-диагно-
стического центра МЕДСИ на Красной Пресне – тре-
нинг-центр для развития компетенций медицинских
специалистов.
Врачи, рентгенлаборанты и руководители
медицинских организаций смогут получить новые
знания для решения сложных медицинских задач
и усовершенствовать практические навыки
работы с помощью современного оборудования и
профессиональных рабочих станций.
Grupa kompanija «Medsi», najveća ruska privatna
federalna mreža zdravstvenih ustanova, i Philip Philip,
svetski lider u zdravstvenim rešenjima, stvorili su
Trening centar za razvoj nadležnosti zdravstvenih
radnika, koji radi u sklopu najmodernijeg Kliničkog
dijagnostičkog centra MEDSI u Moskvi.
Lekari, rendgen-laboranti i šefovi zdravstvenih
organizacija će biti u mogućnosti da steknu nova
znanja za rešavanje složenih zdravstvenih problema
i poboljšaju praktične veštine uz pomoć savremene
opreme i profesionalnih radnih stanica.
На базе нового тренинг-центра российские
специалисты смогут освоить передовые медицинские
практики и получить навыки работы на современном
оборудовании.
Na osnovu novog centra za obuku, ruski stručnjaci
će moći da uče napredne medicinske prakse i steknu
veštine na savremenoj opremi.
Программы тренинг-центра МЕДСИ-Philips будут
проводиться по следующим направлениям: магнитно-
резонансная и компьютерная томография (МРТ и
КТ), рентгенэндоваскулярные методы диагностики
и лечения, ультразвуковая диагностика (УЗД) и
информационные технологии в здравоохранении (ИТ).
Участие в программах тренинг-центра позволит
улучшить качество заботы о пациентах на всех этапах
континуума здоровья – от профилактики и диагностики
до лечения и ухода на дому.
Predviđeni su sledeći trening programi: magnetna
rezonanca i kompjuterizovana tomografija (MRI and
CT), rendgen-endovaskularne metode dijagnostike i
lečenja, ultrazvučna dijagnostika i terapija, kao i infor-
macione tehnologije u zdravlju (IT).
Učešće u programima obuke u centru će poboljšati
kvalitet nege pacijenata u svim fazama – od prevencije
i dijagnoze do lečenja i nege kod kuće.
Naučnici iz Obninska (region Kaluge)
napravili su i uspešno testirali novu
zamenu za krv – polihemoglobin PAM-3.
Projekat je podržalo ruskoMinistarstvo
odbrane. Rečeno je da svetski analozi koji
u potpunosti poseduju svojstva leka ne
postoje.
Navodi se da se na stvaranju ovog
proizvoda radilo oko 10 godina. Već je
prošao prvu fazu kliničkih ispitivanja.
Polihemoglobin obezbeđuje transport
kiseonika do tkiva i stimulaciju hemato-
poeze u uslovima nedovoljnog snabde-
vanja organizma krvlju, povezanog sa
ishemijomorgana ili hemoragijom, i služi
kao potpuna zamena donatorskih
crvenih krvnih zrnaca u hitnim i vanred-
nim situacijama.
PAM-3 je u obliku praška za dugoroč-
no skladištenje, a za njegovo razblaživa-
nje i intravensko davanje mogu se kori-
stiti standardni elektroliti.
Može se koristiti u slučaju akutnog
gubitka krvi, kod eventualne traume
nastale pri borbenim dejstvima, kao i za
lečenje ishemije organa i tkiva, nastale
kao posledica delimične okluzije krvnih
sudova koji ih snabdevaju kiseonikom.
Pod pretpostavkom da će se uspešno
završiti druga i treća faza tehnologije za
proizvodnju polihemoglobina, to će
izazvati eksplozivno interesovanje i na
domaćem i na inostranom tržištu proi-
zvoda zamene krvi.
Ruska vojska planira da uključi PAM-3
u zalihe državnih rezervi krvi u slučaju
rata, terorističkih napada i masovnih
katastrofa. Na razvoju ovog proizvoda
u Rusiji se radilo pre više od pola veka.
Izvor: http://tehnoomsk.ru/node/2676
U Rusiji se radi na kliničkom ispitivanju
zamene za krv - polihemoglobina PAM-3
U gradu Kazanju, u
okviru obrazovnog
centra visokih medicin-
skih tehnologija, otvoren
je Institut koji
će
se
baviti energijama i
održan je prvi kurs o
upotrebi energetske
opreme u oblasti hirur-
gije.
Ovaj događaj je bio
moguć zahvaljujući
podršci kompani je
ETHICON Endo &
Energy and Gynecology, koja pripada
korporaciji Johnson & Johnson.
Kao što je pres služba kompanije
Johnson & Johnson prenela portalu Mo-
skovska medicina, glavni cilj ove inicijati-
ve jeste da se obezbedi detaljno upozna-
vanje hirurga sa ovomoblašću, proučavanje
karakteristika rada alata koji primenjuju
različite vrste energije.
Najvažniji je pažljivi odnos prema
tkivima prilikom upotrebe bipolarne i
ultrazvučne tehnologije.
Osnovni pravac – hirurški tretman u
onkologiji, jer postoji opasnost oštećenja
okolnih organa pri otklanjanju određenih
vrsta tumora.
Ultrazvučni aparati omogućavaju da se
taj rizik smanji na minimum, zbog isto-
vremene disekcije i koagulacije krvi (he-
mostaze).
Ovakav skup lekara održan je u Rusiji prvi
put. Hirurzi treba da budu svesni prednosti
i nedostataka upotrebe svih vrsta energije
za poboljšanje preživljavanja pacijenata.
– Naši stručnjaci su
dobili detaljno znanje o
specifičnostima korišće-
nja različitih tehnologija
u koloproktologiji, tora-
kalnoj hirurgiji i gineko-
logiji, a to će, nesumnjivo,
poboljšati kvalitet nege
pacijenata – komentari-
sao je Petar Vladimirovič
Čarkov, doktor medicine,
profesor, direktor Klinike
koloproktologije, mini-
malno invazivne hirurgije
FGBU VPO prvog moskovskog državnog
medicinskog univerziteta pod nazivom
I.M. Sečenov, i predsednik Instituta ener-
gije. Kao mesto događaja izabran je,
najveći u Rusiji, Edukativni centar visokih
medicinskih tehnologija u Kazanju, u
kojem se već nekoliko godina održavaju
kursevi za stručno usavršavanje lekara iz
svih regiona Rusije.
Tokomdva dana učesnici su imali priliku
da učestvuju u interaktivnim radionicama,
na kojima su mogli posmatrati napredne
energije u akciji, mogli su da primene svoje
veštine na simulatorima, kao i da komu-
niciraju i dele iskustva sa vodećim ruskim
hirurzima.
http://moskovskaya-medicina.ru/
novosti-mediciny/
novye-medicinskie-tehnologii
-v-kazani-otkryt-institut-energii.html
NOVE MEDICINSKE TEHNOLOGIJE
U gradu Kazanju osnovan Institut za energije
O kompaniji ETHICON
Za više od 60 godina kompanija ETHICON značajno je doprinela razvoju me-
dicine: od stvaranja prvih materijala za ušivanje do razvoja revolucionarnih teh-
nologija minimalno invazivnih procedura.
Portfolio ETHICON tehnologija obuhvata materijale za šavove, ultrazvučne,
koagulacione i staplers aparate, trokare i hemostatike za primenu u takvim važnim
oblastima hirurgije kao što su kardiologija i onkologija, koje su usmerene na po-
boljšanje kvaliteta života pacijenata širom celog sveta.